Stomatološka služba

Načelnik: Stanković Abadžić dr Milena, spec. ortopedije vilica

Glavna sestra: Erika Ilić, stomatološka sestra

E-mail: stomatoloskasluzba@gmail.com

TELEFONI:

 • Uprava stomatološke službe: 645-527
 • Centrala Specijalističke stomatološke poliklinike: 645-545

Adresa: Trg žrtava fašizma 16

Radno vreme: radnim danima od 07,00 do 19,00 časova

Rad Stomatološke službe sa pacijentima se odvija radnim danima dvokratno: od 07,00 do 13,00 i od 13,00 do 19,00 časova u svim objektima gde nam to kadrovski potencijal omogućava.

Svake subote od 13,00 do 19,00 časova odvija se rad sa pacijentima (odrasli i deca), a nedeljom i praznicima organizuje se dežurstvo u zgradi Specijalističke stomatološke poliklinike (Trg žrtava fašizma 16, telefon 645-533) od 07,00 do 13,00 časova.

ORGANIZACIJA

Stomatološka služba podeljena je na četiri organizacione jedinice:

I SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA 

Adresa: Trg žrtava fašizma 16

U sklopu poliklinike deluju RTG kabinet, VII ogranak sa specijalistom opšte stomatologije kao i Uprava stomatološke službe.

SPECIJALISTIČKI ODSECI:

 • Odsek za bolesti zuba i endodoncije
 • Odsek parodontologije i oralne medicine
 • Odsek za oralnu hirurgiju
 • Odsek za stomatološku protetiku
 • Odsek za ortopediju vilica

Na specijalističkim odsecima se: 

 • vrši se konzervativna sanacija zuba;
 • sprovodi se lečenje parodontopatije,istraživanja i sanacija fokalnih bolesnika,kao i lečenje mekih delova usne šupljine;
 • zbrinjavaju se oralno-hirurška oboljenja ambulantnog tipa;
 • sprovodi se  protetsko zbrinjavanje;
 • vrši se ortodontsko zbrinjavanje anomalija vilica zuba predškolske i školske dece ,kao i omladine;
 • vrši se RTG snimanja zuba i vilica.

II DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Odsek primarne stomatološke zaštite, koji čine ambulante u školskim ustanovama.

OSNOVNE ŠKOLE:

 • OŠ  “Sonja Marinković”,
 • OŠ ”Majšanski put”,
 • OŠ ”Sečenji Ištvan”,
 • OŠ ”Hunjadi Janoš” Čantavir

SREDNJE ŠKOLE:  

 • SŠ ”MEŠC” (065/9185580)

Ambulante u osnovnim i srednjim školama trenutno ne rade zbog pandemije korona virusa COVID-19.

Odsek sekundarne stomatološke zaštite se nalazi u Dispanzeru za predškolsku i školsku decu – CMD.

ADRESA: Đure Đakovića 14

Telefon 024  694-706

U sklopu dispanzera,na Odelenju za žene nalazi se stomatološka ambulanta za žene u trudnoći i 12 meseci posle porođaja koja obezbeđuje preventivnu i kurativnu zaštitu i zbrinjavanje zuba predškolske i školske dece,omladine,trudnica i žena 12 meseci posle porođaja

III OSNOVNA STOMATOLOŠKA ZAŠTITA

Ambulante na gradskom (II, VI i VIII ogranak) i vangradskom području (Čantavir, Bajmok i Hajdukovo - utorkom od 7 do 13 časova).

 • II ogranak, Beogradski put 45, telefon: 065/9155569
 • VI ogranak, Segedinski put 42,  telefon: 065/9185611
 • VIII ogranak, Aksentija Marodića bb, telefon: 567-356
 • Čantavir, Jožefa Atile 13, telefon: 782-179
 • Bajmok, Maršala Tita bb , telefon: 065/9155570
 • Hajdukovo, Borisa Kidriča 21, telefon 065/9185579

IV ZUBNOTEHNIČKI LABORATORIJUM

Vrši izradu svih zubnoprotetskih pomagala kao i fiksnih i pokretnih proteza,zubnih navlaka,metal-keramičkih radova,skeletiranih proteza,parcijalnih i totalnih proteza,kao i ortodontskih aparata za regulaciju zuba.

STRUKTURA ZAPOSLENIH

Stomatološka služba ima ukupno 76 zaposlenih: 

 • 30 stomatologa (11 specijalista, 19 stomatologa)
 • 7 zubnih tehničara
 • 36 stomatoloških sestara
 • 3 RTG tehničara

BROJ OSTVARENIH USLUGA U 2022. GODINI 

 • dečija i preventivna stomatologija  34.762
 • opšta stomatologija 21.661

AKTIVNOSTI

Svake godine u maju mesecu se održava manifestacija “ Nedelja zdravlja usta i zuba”.

RAZVOJNI PLANOVI

U narednom periodu kroz stručno usavršavanje cilj nam je edukovanje kako mladih tako i postojećih kadrova, što će usloviti povećanje broja i kvaliteta pruženih stomatoloških intervencija. Istovremeno potenciramo praćenje savremenih dostignuća u oblasti stomatologije koja se primenjuju u svetu.

DODATNE INFORMACIJE

Od početka 2012. god. donošenjem sistemskih zakona o zdravstvu, izmenjen je način delatnosti Stomatološke službe. Deo stomatoloških usluga koje se odnose na decu do 18 godina, studente do 26-te godine, trudnica i pacijente sa određenim deformitetima vilica, niskim primanjima odn. pacijenti koji ispunjavaju uslov za sticanje prava na besplatnu stomatološku uslugu a javljaju se sa potvrdama iz RFZO, kao i deo usluga starijima od 65 godina (totalna i parcijalna akrilatna proteza) finansira Fond za zdravstveno osiguranje, a drugi deo usluga koje se odnose na sve ostale pacijente služba treba da finansijski realizuje kroz direktnu naplatu.

Cenovnik usluga za pacijente koje nisu finansirane od strane zdravstvenog osiguranja formiralo je Ministarstvo zdravlja RS na osnovu ekonomskih tj. tržišnih principa poslovanja.

Stomatološka služba usluge daje i na kredit sa firmama sa kojima ima sklopljen ugovor. Do sada je sklopljeno oko 200 ugovora.

Stomatološka služba može pružati sve vrste usluga iz domena stomatologije, po pristupačnim cenama uz naročito vođenje računa o kvalitetu pruženih usluga. 

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova