Izmene radnog vremena (07.11.2022. – 10.11.2022.)

Petak, 04. Nov 2022.

Deo ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 07. do 10. novembra 2022. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Sve promene radnog vremena ambulanti možete pogledati u tabeli u nastavku vesti.


AMBULANTA

RADNO VREME ZA PERIOD 07.11.2022. - 10.11.2022.

Ponedeljak

07.11.2022.

Utorak

08.11.2022.

Sreda

09.11.2022.

Četvrtak

10.11.2022.

Ogranak 3

(Ruđera Boškovića)

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Ogranak 7

(Trg žrtava fašizma 16)

07 -14

07 - 14

07 - 14

07 - 14

Dom penzionera

(Aleja Maršala Tita 31)

07 - 20

13 - 20

07 - 20

13 - 20

Tavankut

07 - 14

07 - 14

07 - 14

07 - 14

Studentska ambulanta

07 - 14

*

07 - 14

07 - 14

Peščara

07 - 14

10 - 17

07 - 17

07 - 17

Mali Bajmok

07 - 20

07 - 20

07 - 14

07 - 14

Zorka

07 - 14

10 - 17

NE RADI

NE RADI

Đurđin

NE RADI

NE RADI

13 - 20

07 - 14

NAPOMENA: Moguće su i dodatne promene u rasporedu rada ambulanti.