Izmene radnog vremena (23.01.2023. – 27.01.2023.)

Petak, 20. Jan 2023.

Deo ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 23. do 27. januara 2023. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Vakcinacija protiv virusa COVID-19 se radi u Ambulanti “Prozivka”. Sve promene radnog vremena ambulanti možete pogledati u tabeli u nastavku vesti.


AMBULANTA

RADNO VREME ZA PERIOD 23.01.2023. - 27.01.2023.

Ponedeljak

23.01.2023.

Utorak

24.01.2023.

Sreda

25.01.2023.

Četvrtak

26.01.2023.

Petak

27.01.2023.

Ambulanta “Prozivka”

(Pazinska bb)

07 -20

07 - 20

07 - 20

07 - 20

07 - 20

Ogranak 3

(Ruđera Boškovića)

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Dom penzionera

(Aleja M. Tita 31)

07 - 14

13 - 20

07 - 14

13 - 20

07 - 14

Mali Bajmok

13 - 20

07 - 20

07 - 20

07 - 20

07 - 20

Tavankut

13 - 20

07 - 14

13 - 20

13 - 20

07 - 14

Peščara

07 - 14

07 - 17

07 - 17

07 - 17

07 - 17

Studentska

07 -14

NE RADI

07 - 14

07 - 14

NE RADI

Đurđin

07 - 14

NE RADI

13 - 20

NE RADI

07 - 14

Bikovo

07 - 14

NE RADI

13 - 20

NE RADI

07 - 14

Mala Bosna

NE RADI

07 - 14

NE RADI

13 - 20

NE RADI

NAPOMENA: Moguće su i dodatne promene u rasporedu rada ambulanti.