Izmene radnog vremena (27.02.2023. - 03.03.2023.)

Petak, 24. Feb 2023.

Deo ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 27. februara do 03. marta 2023. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Ambulanta Peščara će u sredu, četvrtak i petak  raditi od 07 do 14 časova, a Ambulanta Mali Bajmok u ponedeljak i utorak od 07 do 14, a u sredu, četvrtak i petak od 7 do 20 časova. Ambulanta Ogranak 3 ne radi, a ostale ambulante rade po ustaljenom radnom vremenu. Tokom nedelje su moguće i dodatne izmene rada ambulanti.