Izmene radnog vremena (30.05.2022. – 03.06.2022.)

Petak, 27. Maj 2022.

Deo ambulanti Službe za opštu medicinu Doma zdravlja Subotica će od 30. maja do 03. juna 2022. godine raditi po izmenjenom radnom vremenu. Sve promene radnog vremena ambulanti možete pogledati u tabeli u nastavku vesti.


AMBULANTA

RADNO VREME ZA PERIOD 30.05.2022. - 03.06.2022.

Ponedeljak

30.05.2022.

Utorak

31.05.2022.

Sreda

01.06.2022.

Četvrtak

02.06.2022.

Petak

03.06.2022.

Ogranak 3

(Ruđera Boškovića)

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

NE RADI

Dom penzionera

(Aleja Maršala Tita 31)

13 - 20

07 - 14

13 - 20

07 - 14

07 - 14

Mali Bajmok

07 - 14

07 - 14

07 - 14

07 - 20

07 - 20

Tavankut

07 - 20

07 - 20

07 - 20

07 - 14

07 - 14

Hajdukovo

07 - 10

10,30 - 13

13,30 - 17

10,30 - 13

07 - 10

Pešćara

13 - 20

07 - 14

07 -20

07 - 20

07 - 20

Bački Vinogradi

10,30 - 14

13,30 - 16

10 - 13

13,30 - 17

10,30 - 14

Šupljak

*

09 - 10

*

09 - 10

*

NAPOMENA: Moguće su i dodatne promene u rasporedu rada ambulanti.